Antenna

AJobboldali képen két ház között, magasan kifeszített hosszú huzal antennát láthatunk. A szakszerúen jól telepített antenna nélkü-lözhetetlen kelléke volt az 1920-as évek rá-diójának ezért a korabeli szakirodalmak hosz-szú fejezetekben taglalták az anntenna épí- tést.

 

 

 
 
A Földelés

Ugyanilyen fontos volt a jól elkészített földelés is.

 

 

 

Az antenna és a földelés között pedi ott volt a "fé-nyében soha el nem hal-ványuló" detektoros rádió.

A detektoros rádió varáza abban rejlett, hogy a működtetéséhez nem volt szükség hálózati áramra vagy telepekre.  Az ener- giát amely megszólaltatta
a fejhallgatót, hosszú an- tennájával a rádió adó-állomás által lesugárzott hullámokból nyerte.

 

 

A detektoros rádió, és alkatrészeinek többsége házilag is elkészíthető volt, mint pld.: antenna, földelés, tekercsek, kondenzátor, detektor. Az alábbi képek egy ilyen rádió épízőelemeiből mu-tatnak néhányat.

 

 

1.méhsejt tekercs

2. tekercs leá-gazásokkal

3. fix értékű kondenzátorok

 

4. lészigetelésű
változtatható
kapaitású 
kondenzátor

 

 

1. Galenit detektor

2. Házi késtítésű grafit detektor


3. Korszerű utód a dióda

 

 Antenna átkapcsoló  villámvédelemhez

 

Fejhallgató

 

 

- és az  összekapcsolt alkatrészek, mint egyszerű rádió.